imp source https://www.bluehers.com. Up To 60% Off swiss replica watches. High Technology best replica watch site 2022. Clicking Here www.natl-scientific.com. Read Full Report swiss replica watches. Buy now best https://www.accountingwatches.com/. look at these guys 3domegawatches.com. site here richard mille replica. great post to read audiowatches.com.
۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه‌های شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم همکار سازمان ملی استاندارد ایران ، دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ISO 17025 ، همکار مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و شرکت ملی گاز ایران میباشند.

آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت این شرکت با هدف نیل به اهداف خط مشی کیفیت آزمایشگاه و برخورداری از بهترین تجهیزات تست و اندازه گیری با برندهای معتبراروپایی )کالیبره شده(و نیروهای ماهر ومجرب کنترل کیفی و آزمایشگاه با پشتوانه های علمی و تجربی و کارشناسان دارای پروانه های کارشناسی استاندارد در زمینه های نظارت بر اجرای استاندارد و تدوین استاندارد و آموزش ، کلیه فرایندها از بدو ورود مواد اولیه ، محصول حین تولید ، محصول نهایی و بارگیری را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی INSO 7607 , EN1555 , EN12201 , ISO 4427 , INSO 14427 و طرح های کیفیت و چک لیست ها و فرمهای مربوطه طبق برنامه های زمان بندی شده ، تحت کنترل دارند.

شرکت جهاد زمزم کلیه پرسنل آزمایشگاه را با حفظ ارزش های سازمانی متعهد به حرکت جهت نیل به اهداف ذیل نموده است :

 • رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی مرتبط با سیستم استاندارد بین المللی ISO 17025 .
 • رعایت رویه های حرفه ای در آزمایشگاه و انجام آزمونها بر اساس مستندات مربوطه .
 • استفاده از روشهای علمی و معتبر استاندارد شده آزمون .
 • ارتقاء کیفی خدمات آزمایشگاه و بهبود مستمر آن
 • ارتقاء سطح رضایت مشتریان و جلب اعتماد آنها با رعایت اصل صداقت و امانتداری .
 • استفاده از زیر ساختهای مناسب و به روز جهت انجام آزمونها به نحو مطلوب

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه

آزمایشگاههای اکرودیته و تایید صلاحیت شده (نمونه کشوری در سال 2071 و نمونه استانی سالیان متمادی) توانایی ارائه خدمات آموزشی وآزمایشگاهی در زمینه های ذیل را دارا میباشند :

 • ارائه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفی معرفی شده از طرف ادارات کل استاندارد .
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط دانشگاهی .
 • آموزش کارآموزان معرفی شده از طرف دانشگاهها .
 • آزمون تعیین شاخص جریان جرمی مذاب (MFR) .
 • آزمون تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی .
 • آزمون تعیین زمان القای اکسایش (OIT) .
 • آزمون تعیین میزان آنتالپی و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی .
 • آزمون اندازه گیری مقدار دوده و ترکیبات پلی الفینی .
 • آزمون ارزیابی درجه و نرخ پراکنش دوده و رنگدانه .
 • آزمون برگشت حرارتی (LR) .
 • آزمون آون لوله های گرما نرم با دیواره ساختمند .
 • آزمون تعیین خواص کششی لوله های ترمو پلاستیک (Tensile) .
 • آزمون تعیین مقاومت در برابر فشار ئاخلی .
 • آزمون فشار ترکیدگی (Burst) .
 • آزمون مقاومت در برابر فشار داخلی بعد از اعمال لهیدگی (Squeeze –off) .
 • آزمون تعیین میزان مواد فرار
 • آزمون مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی (ESCR) .
 • آزمون حساسیت در برابر ترک خوردگی بر اثر تنش محیطی ناشی از اتصالات فرو رونده .
 • آزمون تعیین مقاومت به انتشار ترک رشد آهسته ترک لوله شکاف دار – (SCG) .
 • آزمون تعیین انعطاف پذیری حلقوی .
 • آزمون تعیین سفتی حلقوی (کوتاه مدت و بلند مدت)
 • آزمون مقاومت در برابر ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی .
 • آزمون مقاومت در برابر ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد .
 • آزمون لهیدگی جوش اتصالات الکترو فیوژن (Crushing decohesion) .