imp source https://www.bluehers.com. Up To 60% Off swiss replica watches. High Technology best replica watch site 2022. Clicking Here www.natl-scientific.com. Read Full Report swiss replica watches. Buy now best https://www.accountingwatches.com/. look at these guys 3domegawatches.com. site here richard mille replica. great post to read audiowatches.com.
۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

تقویت و توسعه بازاریابی محصولات شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم در استان خراسان رضوی

تقویت و توسعه بازاریابی محصولات شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم در استان خراسان رضوی

روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه جلسه ای بنا به دعوت شرکت گاز استان خراسان رضوی برای تعیین تکلیف قراردادهای سنوات گذاشته ( قبل از سال ۱۴۰۱) در دفتر معاونت مالی این شرکت هماهنگ شده بود که به همین مناسبت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره شرکت؛ آقایان مهندس منصوری و دکتر عابدی زاده به مشهد سفر داشتند، از آنجا که محور دغدغه ها و مشکلات شرکت مسائل بازرگانی و فروش می باشد سعی شد از فرصت حضور ایشان در حاشیه جلسه شرکت گاز حداکثر استفاده را برای ارتقاء جایگاه شرکت در استان خراسان رضوی و استان های همجوار برده شود،

 به همین مناسبت جلسات متعدد و بسیار مفیدی هماهنگ شد که امید می رود ثمرات مثبت زیادی در پی داشته باشد؛

صبح  روز دوشبه سوم اردیبهشت در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی و مدیران زیرمجموعه برگزار و با دستور اکید ریاست محترم سازمان تصمیمات مناسبی جهت استفاده از ظرفیت کارخانه صنایع پلاستیک جهاد زمزم مشهد اتخاذ گردید

همچنین ظهر همان روز جلسه شرکت گاز خراسان رضوی هماهنگ شد؛

در ادامه با فعالین بازار حوزه پلی اتیلن خراسان سه نشست کوتاه برگزار شد که به ترتیب با تجار و تولیدکنندگانی که در حوزه کاروگیت با کارخانه مشهد مرتبط هستند راجع به مشکلات کار و راه های گسترش آن مذاکرات مفصلی انجام شد،

همچنین در ادامه با شرکت های بازرگانی و تامین کنندگان لوله های تک جداره بخش کشاورزی استان جلسه هماهنگی و در مورد شناخت از نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات و میزان و نوع رقابت در بازار اطلاعاتی رد و بدل شد؛

در پایان با برخی تولید کنندگان و اعضای انجمن پلی اتیلن استان خراسان رضوی در یک نشست دوستانه در خصوص شیوه های هماهنگی تولیدکنندگان برای حفظ کیفیت و استاندارد در بازار و دفاع جمعی از حفظ قیمت حداقلی برای تضمین سودآوری واحدهای تولید کننده در محل هتل همای مشهد برگزار و نظرات کارشناسی و عملیاتی مبادله شد که مقرر گردید در این رابطه به صورت تشکیلاتی اهدافی مشخص و برای رسیدن به آن برنامه ریزی شود.